BAHÇELİ: KAYNAK DAĞILIMINDA ADALET VE ETKİNLİK SAĞLANMALI

MEDYA21- Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vergi sisteminin verimliliği ve etkinliğinin, toplanan vergi gelirlerinin milli gelir oranıyla ölçüldüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Vergi yükü oranı azalsa bile kayıt dışılıktaki artış, hedeflenen vergi gelirlerine ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten, geliştiren ve istihdama destek veren insanlarımızı boğmayacak, bunaltmayacak adil bir vergi sisteminin varlığı kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Parti Programı’mızda vurgulandığı üzere; Kamunun elde ettiği gelirlerin harcamaları karşılaması esastır. Kamu gelirlerinin tahakkukunda; kamu harcamalarının sağlam kaynaklardan karşılanması, yatırım, üretim ve ticaretin teşvik edilmesi gibi ekonomik politikaların yanı sıra, sosyal adaletin sağlanması, bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, istihdamın artırılması gibi sosyal politikalar göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynak dağılımında adalet ve etkinlik, hizmet üretiminde verimlilik sağlanmalıdır.’ Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır. İstihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayan müteşebbislerimize yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulanmalıdır.”

Vergiye ilişkin düzenlemelerde, kamu finansmanıyla ilgili önceliklerin yanı sıra verginin üretim ve istihdamın üzerindeki etkileri ile sosyal yönünün birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan MHP lideri Bahçeli, “Vergi sistemi, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede yatırım yapan insanlarımıza, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayan müteşebbislerimize yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulanmalıdır” diye konuştu.

Gelir vergisinin kişiselliği ve mali güce göre vergilendirme ilkeleri dikkate alınarak üniter vergilemeye ağırlık verilmesinin kendilerine göre en uygun yol olduğuna dikkati çeken Bahçeli, “Düşüncemiz odur ki, vergi kanunları; verginin konusu, matrahı ve vergi çeşitleri itibarıyla tümüyle gözden geçirilerek uygulamada basitlik ve etkinlik ortam bulmuş olacaktır” ifadesine yer verdi.

Bir süredir İstanbul’un bazı ilçelerinde kağıt toplayanlarla ilgili arzu etmedikleri üzücü olaylar yaşandığını, bu konuyu da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaşıyıp siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu’nun en iyi bildiği şey bulanık suda balık avlama merakıdır. Bu merak başına çok işler açsa da dediğim dedik çaldığım düdük havasında ısrar etmektedir. Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor. Bu söze kendisi bile inanmıyor, hiç kimseye de inandırıcı gelmiyor. Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimize sosyal güvenliğiniz olacak diyor, hiç kimsenin onlara müdahale edemeyeceğini, üstelik toplama işini rahatlıkla yapacaklarını iddia ediyor. Çalışmanın iyisi kötüsü olmaz. Zira rızkın iyisi kötüsü olamaz. Ne var ki, asıl mesele kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, onları daha huzurlu, daha güvenli, daha insani şartlarda çalışabilmelerinin önünü açmaktır. Bunun yolu da ilk etapta eğitimdir.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun amcalığa, ağabeyliğe soyunarak bürokrasiye ‘ayar’ vermeye kalkıştığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Şu konuşana bakın hele, diyor ki: ‘18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin.’ Süre doldu, üstelik bir gün de geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Attığın taş yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi? Senin hukuka bakışın bu mudur? O tarihe kadar yapan yaptı, kapan kaptı, 18 Ekim’den sonra sorumlusunuz demek mi istiyorsun?” HABER MERKEZİ

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir