ŞİMDİ KİM ALKIŞLAYACAK?

Kültürümüzün aksadığı şu dönemlerde ne tiyatroya rahat gidebiliyoruz, ne de sinemada rahat bir şekilde film izleyebiliyoruz.
Her yapılan kültür etkinliği, yerinde ve zamanında olduğu sürece etkilidir. Kültür insanların çevresiyle bağını geliştirir. Hayat akışında önemli rol oynayan ve kişiliğin gelişmesine büyük katkı sunan önemli bir faktördür. Yapılan çalışmalar sonucunda çalışmanın uygulandığı bölgeye büyük katkı sunar. Hem bölgenin gelişmesini sağlar, hemde kişiler üzerinde iyi yönde yönlendirmeler yapar.
Basında yer alan kültürel yarışmaların, kişilerdeki genel kültürü arttırdığı gibi,  aynı zamanda da kişilere çevresinde olup bitenden ve  geçmişinden bilgiler katar.
Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde Kültür şu şekilde tanımlanmıştır.
“Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.”
İnsanların yaşadıkları farklı ve köklü olan pek çok unsur, ileriki zamana kültür olarak aktarılır. Kültürün gelişmesine öncülük eden sanatçılar, yazarlar, çizerler ve kültürle uğraşan herkes, dünyanın ve ülkesinin ileriye gitmesine katkıda bulunur. Burada önemli olan ise kültürümüzü geleceğe iyi aktarmak ve dünya ülkelerine iyi tanıtmak için gerekli çalışmaları yapmaktır. Kültüre öncülük eden kişilerin yanlış davranışları tarihe bir leke olarak kaydedilir. Her yapılan davranış çevresindek insanları olumsuz yönde etkiler.  Hayatın akışında önemli rol oynayan kültür,  toplumun yapısını belirlediği gibi, topluma da yön verir. İşte ozaman kültür severler kültürü ortaya koyanı ya da kültürel etkinliklerde rolü olanları ayakta alkışlarlar. Ama tam tersini yapan kültüre saygısızlık eden kişilerin alkışlayacak kişileri olmadığı gibi, toplumumuzda da kötü örnek olarak algılanır ve kabul edilir.
Burada ülkenin gidişatını belirlemede kültüre emek verenlerin etkisi oldukça büyüktür. Çünkü bir ülkede yaşayan toplumlar kendi kültürlerini bilmez ise durum oldukça vahimdir. Her toplumun kendine  özgü kültürü bulunur. Bu unsurları iyi bilmek gerekir. Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğini iyi belirleyemezler.
Toplumda yaşayan bireyler kültüre emek verenleri alkışsız bırakmaz. Sahnede yer alan kişileri ölçme yeteneğine sahiptirler. Çünkü çoğunlukla kişiler anladığı yönde ilgi alanlarını seçer ve o şekilde hareket ederler. Sanatçıların ise her yaptığı hareket topluma maledilir. Sanatçıların yaptığı yanlışlar ise insanlar üzerinde ve ülkenin geleceğine yönelik tehlike doğurur. Tanınmış kültüre emek veren kişilerin hareketleri çok önemlidir.
Unutmayalım ki toplum kimleri nasıl ve niçin  alkışlayacağını iyi bilir ve alkışlayacağı unsurları ise yaşam tarzına göre seçer.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir