YAPILANDIRMA KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

MEDYA21– Dünya gazetesinden yer alan habere göre, meslek odaları birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlarda kapsam genişletilirken, araç muayenesini yaptırmayanlara gecikilen her ay için yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak.Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 244 milyar 581 milyon TL’lik borç yapılandırılacak. Yapılandırma konusu vergiler içinde en büyük payı 79,8 milyar TL ile KDV alırken, 25.6 milyar TL gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı. Motorlu taşıtlar vergisinde 6.5 milyar TL, harçlarda 5.8 milyar TL, yüksek öğrenim kredi borcunda 5.7 milyar TL, trafik para cezasında 5.2 milyar TL alacak bulunuyor. 245 milyar TL’lik alacağın tamamı yapılandırılması halinde 157 .2 milyar TL’lik vergi cezasından vazgeçilmiş olacak.
MATRAH ARTIRIM ORANI YÜZDE 15’E ÇEKİLDİ
Yasa teklifinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeyle, 2016 yılı için yüzde 30’luk oran yüzde 35’e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15 ‘e çekildi.
Komisyonda matrah artışından ne kadar gelir gelebileceğine ilişkin olarak milletvekillerinin sorusu üzerine Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar matrah arıtımından elde edilen gelirde, düzenlemenin getirildiği sıklığa göre farklı etkisi olabildiğine dikkat çekti. Bayraktar, 2016 yılındaki 6736 sayılı kanun ile matrah artışından 14.4 milyar TL, 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı yasa ile 9.1 milyar TL’lik gelir elde edildiğini ifade etti.
VERGİ ORANI YÜZDE 3’E İNDİRİLDİ
Komisyonda kabul edilen önergeyle, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilme suretiyle kayıtların düzeltilmesinde uygulanacak vergi oranı yüzde 5’den yüzde 3’e indirildi.
MESLEK BİRLİKLERİNİN ALACAKLARI
Komisyonda kabul edilen önergeyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin aidat borçları yapılandırma kapsamına alındı.
Önergeyle getirilen diğer bir düzenlemeye göre, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyerek araç muayenelerini yaptıracaklar. Önergeyle yapılan diğer bir düzenlemeye göre; ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, yüzde 5 indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek.
PRİM BORCUNDA YAPILANDIRMA 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ise komisyonda, 16 milyon 840 bin 237 borçlunun, 74 milyar 657 milyon 303 bin liralık asıl alacağının düzenleme kapsamında bulunduğunu söyledi. SGK borçlularından 10 milyon 541 binini Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu ödeyemeyenler oluşturuyor. Son çıkan 7256 Sayılı Kanunla 2 milyon 248 bin SGK borçlusu, 101.8 milyar TL borç için yapılandırmaya başvurdu. 13. 5 milyon lira tahsilat yapıldı. Rücu alacaklarla birlikte tahsilat 13.8 milyar lira oldu.
16.8 MİLYAR TL TAHSİLAT YAPILDI
Kasım 2020’de yürürlüğe giren 7526 Sayılı Kanun kapsamında 7 milyon 835 bin 527 mükellef başvurusuyla 115.9 milyar TL vergi alacağı yapılandırıldı. 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, 16.8 milyar TL tahsilat yapılırken, yapılandırılan alacağın yüzde 14.5’i ödendi. Başvuruda bulunan mükelleflerin yüzde 69’u ödemelerini yaptı. HABER MERKEZİ

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir