VERGİ BORCU OLANLAR DİKKAT!

MEDYA21– Diyarbakır Yerel Medya Derneği’ni (DİYMED) ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak değişiklik yapılan 7326 sayılı kanun hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşar, “Yapılandırma kapsamında peşin ve ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması zorunludur” dedi.

Beraberinde Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Teksin ile birlikte DİYMED Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kaplan ve Sayman Aytekin Yılmaz’la bir süre görüşen Vergi Dairesi Başkanı Yaşar, vergi mükelleflerinin yapılandırma ile ilgili her türlü sorularına, Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabileceğini anlattı. Yaşar, toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırmadan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemlerin seçilmesinde yarar olduğunu söyledi.

Ayrıca, COVİD-19 pandemisi nedeniyle başvuruların (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda yada posta yoluyla yapılması gerektiğine dikkat çeken Yaşar, “Ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Yaşar, söz konusu yapılandırma ile ilgili şu bilgileri de aktardı:

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
 • Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması,
 • Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
 • 2016-2020 yıları için Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere bu yıllara ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,
 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,
 • Peşin ödemelerde katsayı alınmayıp, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması, gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. HABER MERKEZİ

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir